Dịch vụ » Thu cước điện thoại

Bưu điện thành phố Đà Nẵng nhận thu cước Viễn thông – CNTT gồm cước:

Điện thoại cố định,  ADSL, thuê kênh riêng, Vinaphone,…

Các hình thức thu:

1. Thu tại nhà: khách hàng đăng ký tại các điểm giao dịch hoặc nhân viên phát giấy báo.

2. Thu tại các điểm giao dịch: Tham khảo các điểm giao dịch tại đây.

 

Các dịch vụ khác :

Truyền hình An Viên
Thẻ điện thoại
Thẻ học ngoại ngữ
Sim Bông Sen