TIN TỨC - Bưu điện Đà Nẵng

Thông báo tiếp tục bán hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu

08-07-2014

Bưu điện thành phố Đà Nẵng thông báo tiếp tục bán hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: trang bị đồng phục CBCNV thuộc công trình Trang bị đông phục CBCNV Bưu điện thành phố Đà Nẵng năm 2014.

Bưu điện thành phố Đà Nẵng xin mời quý Công ty/đơn vị có đầy đủ tư cách pháp nhận, đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.
   Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ yêu cầu với giá 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn) tại phòng Tổ chức hành chính - Bưu điện thành phố Đà Nẵng. 
  Thời gian tiếp tục gia hạn phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 08/07/2014 đến trước 14 giờ, ngày 15/07/2014 (trong giờ làm việc hành chính)
   Thời gian đóng thầu: 14h00 ngày 15/07/2014.
   Thời gian mở thầu: 14h30 ngày 15/07/2014.
    Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin theo địa chỉ: phòng Tổ chức hành chính - Bưu điện thành phố Đà Nẵng, số 155 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3849139 - Fax: 0511.3817837.
                                                                                                                                             Giám đốc
                                                                                                                                        Đặng Đình Cơ

   

Các tin khác :

BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐĂNG TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (17-02-2020)
Danh sách các điểm chi trả BHXH của Bưu điện Đà Nẵng (07-11-2019)
BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH (16-07-2019)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (12-06-2019)
BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐĂNG TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (12-06-2019)
BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐĂNG TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG (21-12-2018)
Thông báo danh sách bưu gửi hết thời hạn lưu giữ (21-12-2018)
Bưu điện Đà Nẵng đăng tuyển nhân viên kinh doanh (02-11-2017)
Thông báo danh sách bưu gửi hết thời hạn lưu giữ tháng 10/2017 (24-10-2017)
BƯU ĐIỆN TP ĐÀ NẴNG ĐĂNG TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HẠ TẦNG CNTT (17-10-2017)
Bưu điện Đà Nẵng mời người dân mua online đặc sản các vùng miền (31-08-2017)
Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành TT&TT: Tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng – Liệt sĩ ngành (28-08-2017)
Thông báo danh sách bưu gửi hết thời hạn lưu giữ tháng 6/2017 (27-07-2017)
Sở Tư pháp Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác về tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ lý lịch tư pháp (17-07-2017)
Bưu điện Đà Nẵng tuyển dụng các vị trí kinh doanh. (23-05-2017)
Thông báo danh sách bưu gửi hết thời hạn lưu giữ. (29-03-2017)
Bưu điện Đà Nẵng ra quân đầu Xuân: Mục tiêu phát triển Ngành đặt ra nhiều thách thức lớn (06-02-2017)
Bưu điện Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 28% năm 2017 (03-02-2017)
Đoàn Thanh niên Bưu điện Đà Nẵng hăng say hỗ trợ lưu thoát hàng trước Tết. (13-01-2017)
Bưu điện TP. Đà Nẵng triển khai kế hoạch năm 2017 (11-01-2017)