TIN TỨC - Bưu điện Đà Nẵng

Thông báo danh sách bưu gửi hết thời hạn lưu giữ tháng 6/2017

27-07-2017

Thực hiện thông tư Liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17/07/2015 của Bộ Thông tin Truyền thông và Luật Bưu chính ngày 17/06 năm 2010 của Chính phủ ban hành, Bưu điện TP Đà Nẵng xin thông báo danh sách bưu gửi sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp nhận, không phát được cho người nhận và không hoàn trả được cho người gửi như bảng kèm theo.

Người gửi hoặc người nhận nếu chứng minh được là người có quyền sở hữu có thể đến bưu cục nhận gửi hoặc phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Bưu điện TP Đà Nẵng - 271 Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng để nhận bưu gửi. Sau thời hạn 03 tháng nếu không có người nhận, Hội đồng xử lý Bưu gửi không có người nhận Bưu điện TP Đà Nẵng sẽ xử lý theo luật định


Ngày Số Hiệu BC Phát Họ tên, địa chỉ gửi Họ tên, địa chỉ nhận NỘI DUNG Lý Do
22/5/2017 RL556563730VN Đà Nẵng UB MTTQ VN-12 Trần Phú ĐN Hoàng Thị Dung-Tổ 15 P Thọ Quang Sơn Trà ĐN Thư Kh Tìm Thấy người nhận
27/04/2017 RL554936425VN Đà Nẵng UB MTTQ VN-12 Trần Phú ĐN Hội chữ thập đỏ TP-1120 Ngô Quyền ĐN Thư Kg phát đc
11/4/2016 RK557565365VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lê Thị Hùng-KP 8 p.An Sơn Tam Kỳ Quảng Nam Thư Kg Tìm thấy địa chỉ
11/4/2016 RK557733727VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Văn Thức-Thôn 1 Điện dương Điện bàn Quảng Nam Thư Kg Tìm thấy địa chỉ
11/4/2016 RK557733364VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Ngọc Thế Vũ-Hương An Quế Sơn Quảng Nam Thư Kg Tìm thấy địa chỉ
11/4/2016 RK557731482VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lê Hữu Thu-Tổ 4 Hà lam Thăng Bình Quảng Nam Thư Kg Tìm thấy địa chỉ
11/4/2016 RK557565706VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Quốc Khánh-Tổ 3 Thôn Ngọc Sơn tây Bình Phục Thăng Bình QN Thư Kg Tìm thấy địa chỉ
11/4/2016 RK557565431VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Hoàng Văn Hòa-Tổ 6 TT hà Lam Thăng Bình Quảng Nam Thư Kg Tìm thấy địa chỉ
11/4/2016 RK557565581VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Ngô Thị Phương Dung-Thôn Kế Xuyên 2 Bình Trung Thăng Bình QN Thư Kg Tìm thấy địa chỉ
10/4/2016 RK557565445VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Phước-50 Ngô Thì Nhậm P Hòa Hương Tam Kỳ QN Thư Kg Tìm thấy địa chỉ
10/4/2016 RK557565754VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Văn Tới-Khối 4 P Hòa Hương Tam Kỳ QN Thư Kg Tìm thấy địa chỉ
10/4/2016 RK557734325VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Trúc-Tổ 8 KP Trần Phú tam Kỳ QN Thư Kg có tên người nhận
10/4/2016 RK557731805VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Lý Oanh-Thôn Đông Khương 1 Điện Dương Điện bàn QN Thư Kg có tên người nhận
10/4/2016 RK557731831VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lê Hường-Thanh Chiêm 2 Điện Thắng Điện Bàn QN Thư TỪ CHỐI NHẬN
10/4/2016 RK557733347VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trương Thị Mỹ Hạnh-263 Nguyễn Tất Thành Hội An QN Thư TỪ CHỐI NHẬN
10/4/2016 RK557732664VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Lê Hoàng Vũ-30 Phạm Ngọc Thạch Hội AN QN Thư TỪ CHỐI NHẬN
9/4/2016 RK557732236VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Yến-Tổ 18 Hồng Lư P Hòa Hương Tam Kỳ QN Thư Kg ai biết người nhận
9/4/2016 RK557732148VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lê Văn Tường-KP Thạch Trung tam Kỳ QN Thư TỪ CHỐI NHẬN
9/4/2016 RK557733789VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Phan Văn Huy-Tổ 148 P An Khê Thanh Khê ĐN Thư tại đc Kg có tên người nhận
9/4/2016 RK557732324VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lê Thị Thu Thủy-Tổ 59 P Mỹ An Ngũ Hành Sơn ĐN Thư TỪ CHỐI NHẬN
9/4/2016 RK557731479VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Huỳnh Thị Tố Quyên-Khối 3 TT Núi Thành NAM Thư TỪ CHỐI NHẬN
9/4/2016 RK557565944VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Huỳnh Thị Thắm-ĐỘi 17 Thôn Câu Lâu Đông Duy Phước Duy Xuyên QN Thư TỪ CHỐI NHẬN
9/4/2016 RK557734740VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Thị Lệ Xuân-Đại AN Tam Đại Phú Ninh QN Thư Kg phát đc
9/4/2016 RK557733673VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Thân Tài-Cổ an 5 Điện Nam Đông Điện Bàn QN Thư TỪ CHỐI NHẬN
9/4/2016 RK557566145VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lương Vĩnh Trinh-Thanh Chiêm 1 Điện Phương Điện Bàn QN Thư TỪ CHỐI NHẬN
9/4/2016 RK557734245VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Văn Thảo-Bình An Nam Phước Duy Xuyên QN Thư TỪ CHỐI NHẬN
10/4/2017 RK557731505VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Đức Tường-Tổ 32 Khối 6 Thanh Hà Hội AN QN Thư TỪ CHỐI NHẬN
10/4/2017 RK557731709VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Phạm Nhanh-212 Lý Thái Tổ Hội AN QN Thư TỪ CHỐI NHẬN
10/4/2017 RK557733381VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Thanh Trí-Khối Tân Mỹ Cẩm An Hội An QN Thư TỪ CHỐI NHẬN
10/4/2017 RK557733378VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Đình Trí-thôn 7 Vạn Lăng Hội An QN Thư TỪ CHỐI NHẬN
10/4/2017 RK557733585VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Đỗ Văn Tuấn-Tổ 5 Khối Ngọc Thành Hội An QN Thư Kg Tìm Thấy người nhận
10/4/2017 RK557733421VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Huỳnh Thị Yến-Thôn Bến Trễ Hội AN QN Thư Kg Tìm Thấy người nhận
10/4/2017 RK557565771VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Cao Văn Định-thôn Bầu Ốc Thượng Cẩm Hà hội AN QN Thư Kg Tìm Thấy người nhận
10/4/2017 RK557734492VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Quang Vinh-Tổ 1 Thôn An Bàng Hội An QN Thư Kg Tìm Thấy người nhận
10/4/2017 RK557565860VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Cao Thị Kim Phượng-Tổ 3 Khối 1Hội An QN Thư Kg Tìm Thấy người nhận
10/4/2017 RK557732695VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn thị Trúc Linh-399 Trần Cao Vân Tam Kỳ QN Thư từ chối nhận
10/4/2017 RK557733599VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Xuân Mai-341 Phan Bội Châu tam Kỳ QN Thư từ chối nhận
10/4/2017 RK557734489VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Kim ÁNh-75 Bạch ĐẰng Tam Kỳ QN Thư từ chối nhận
10/4/2017 RK557732117VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Phạm Quang-Tổ 45A3 Đa Phước 2 Liên Chiểu ĐN Thư từ chối nhận
10/4/2017 RK557732134VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Kim Nữ-K494 Tôn Đản ĐN Thư từ chối nhận
10/4/2017 RK557732338VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Thị thanh Thiện-Tổ 32A Hòa An Cẩm Lệ ĐN Thư từ chối nhận
10/4/2017 RK557732240VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Quang Vinh-K95 Lê Trọng Tấn CL ĐN Thư từ chối nhận
10/4/2017 RK557732151VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Thái Bảy-05 Tản Đa Thanh Khê ĐN Thư từ chối nhận
10/4/2017 RK557732182VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Văn Chín-TỔ 60 Hòa Khê Thanh Khê ĐN Thư từ chối nhận
10/4/2017 RK557732063VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Đồng Thị Xuân Thanh-57 Lê Nổ ĐN Thư từ chối nhận
10/4/2017 RK557732125VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Huỳnh tư Vương-Tổ 45 Hòa Mỹ Hòa Minh LC ĐN Thư ĐI nơi khác kg để lại đc
10/4/2017 RK557732219VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Hữu Khoa-TỔ 22 Hòa Phú Hòa Minh LC ĐN Thư ĐI nơi khác kg để lại đc
10/4/2017 RK557732267VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lê Hữu Mỹ Hiền-111 Trần Huy Liệu Khue Trung ĐN Thư ĐI nơi khác kg để lại đc
10/4/2017 RK557732426VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Trung Tuyến-Tổ 1A Thạc Gián TKhê ĐN Thư ĐI nơi khác kg để lại đc
10/4/2017 RK557732443VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Kim Chi-Tổ 48 P Thạc Gián Thanh Khê ĐN Thư kg có số nhà
10/4/2017 RK557732298VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Hồ Thị Hiền-Tổ 116 Hòa Phú Hòa Minh LC ĐN Thư kg có số nhà
10/4/2017 RK557732390VN Đà Nẵng Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Bùi Thị Thu Hà-77A/17 lê ĐỘ TKhê ĐN Thư có số kg tên
10/4/2017 RK557733404VN Quảng Ngãi Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Vương tấn Nhựt-Phú Vinh Đông Chợ Chùa Nghĩa Hành Qngãi Thư ĐI nơi khác kg để lại đc
10/4/2017 RK557733055VN Quảng Ngãi Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Hồ Đức Toàn-Hẻm 59 Trần Hưng Đạo Quảng Ngãi Thư kg có số nhà
10/4/2017 RK557733877VN Quảng Ngãi Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Nga-Thôn 3 Nghĩa Dõng Quảng Ngãi Thư kg ai biết
10/4/2017 RK557733863VN Quảng Ngãi Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Hải Hiệp-157 Lê Trung Đình Quảng Ngãi Thư đi khỏi địa phương
10/4/2017 RK557733850VN Quảng Ngãi Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN trần Thị Như Mai-Tổ 25 Khối 5 p Trần Hưng Đạo QN Thư đi khỏi địa phương
10/4/2017 RK557566131VN Quảng Ngãi Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Mỹ Lệ-Đội 3 Bình Đông Sơn Tịnh QN Thư đi khỏi địa phương
10/4/2017 RK557733452VN Quảng Ngãi Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Ngọc Tuấn-Đội 4 Thôn Đông Hòa Sơn Tịnh QN Thư đi khỏi địa phương
10/4/2017 RK557733418VN Quảng Ngãi Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Ngô Thị Thông Thường-Đội 3 Diêm Điền Sơn Tịnh QN Thư đi khỏi địa phương
11/4/2017 RK557734532VN Quảng Ngãi Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Tấn Duy-Xóm 3 Mỹ Thạnh Bắc Nghĩa Thuận Tư Nghĩa QN Thư đi khỏi địa phương
11/4/2017 RK557566105VN Quảng Ngãi Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Phạm Duy Anh Khoa-Hùng Vương P Trần Hưng Đạo QN Thư đi khỏi địa phương
11/4/2017 RK557734651Vn Quảng Ngãi Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Hữu Thạnh-Khối 2 P Lê Hồng Phong QN Thư đi khỏi địa phương
11/4/2017 RK557734183VN Quảng Ngãi Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Phan Thị Thanh Nhung-127 Phan ĐÌnh Phùng QN Thư có số kg tên
11/4/2017 RK557731774VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Võ Tấn Quang-180 Đinh Công Tráng Kon Tum Thư có số kg tên
11/4/2017 RK557732925VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Hoàng Ngocl Linh-04 Duy Tân Tổ 6 Kon Tum Thư có số kg tên
11/4/2017 RK557732752VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Đặng Thanh Phương-Đường Huỳnh Thúc Kháng Kon Tum Thư đc kg đúng
11/4/2017 RK557732770VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Bùi Thị Kim Phượng-Đường Nơ Trang Long Kon Tum Thư kg tìm thấy người nhận
11/4/2017 RK557732749VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Văn An-5/3 Tổ 14 Phan Đình Phùng Kon Tum Thư kg tìm thấy người nhận
11/4/2017 RK557732973VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Ngọc Đoan-172/8 Hùng Vương Kon Tum Thư kg tìm thấy người nhận
11/4/2017 RK557733625VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Đặng tất Duy-101 Đoàn Thị Điểm Kon Tum Thư đi khỏi địa phương
11/4/2017 RK557731788VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Đỗ Minh Tùng-104/2 Hùng Vương kon Tum Thư đc kg đúng
11/4/2017 RK557734002VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lê minh Tâm-52/2 Lê Lợi Kon Tum Thư kg tìm thấy người nhận
11/4/2017 RK557732810VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Đậu Thị Quý-Thôn 10 Đăk Hưng Đăk hà kon Tum Thư Kg có tên người nhận
9/4/2016 RK557732837VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Kiều-Thôn 12 xã đăk kring đak hà Ktum Thư người nhận đi nơi khác
9/4/2016 RK557732465VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Đỗ Thị Dung-đường thôn Sơn An Sa thầy Ktum Thư người nhận đi nơi khác
9/4/2016 RK557731964VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Cao Đinh-14 Trần Nhân Tông Tổ 4 P Quang Trung Kon Tum Thư đi khỏi địa phương
9/4/2016 RK557732939VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Hoàng Minh hải-36/6 Trần Hưng Đạo Ktum Thư kg tìm thấy người nhận
9/4/2016 RK557732015VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN A Ngol-làng trang ya xiêr Sa Thầy Ktum Thư người nhận đi nơi khác
9/4/2016 RK557732899VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Thi Dung-Thôn 2 Sa Thầy Ktum Thư kg tìm thấy người nhận
9/4/2016 RK557733280VN Kon tum Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Hoàng VĂn Tư-267 Duy Tân Ktum Thư người nhận đi nơi khác
9/4/2016 RK557732576VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thành Tín-Tổ 11 KV 2 P Lê Hồng Phong QNhơn Thư Kg có tên người nhận
9/4/2016 RK557732488VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Văn Phương-cát tân Phù cát BĐ Thư địa chỉ thiếu
9/4/2016 RK557734546VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn VĂn Hào-Tổ 19 KV 7 p Nhơn Phú QNhơn Thư sai địa chỉ
9/4/2016 RK57732528VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Huỳnh Bính Khiêm-Tổ 7 kv 4 P Phú Nhơn QNhơn Thư người nhận đi nơi khác
9/4/2016 RK557733537VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Huỳnh Thị Hằng-Tổ 7A KV 1 P Nhơn Bình QNhơn Thư địa chỉ thiếu
9/4/2016 RK557732491VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lê văn Việt-TT Bồng Sơn Hoài Nhơn BĐ Thư địa chỉ thiếu
9/4/2016 RK557566012VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Bích Ngọc-46/6 Nguyễn Huệ QNhơn Thư Kg tìm thấy đc
9/4/2016 RK557732559VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Thị Ánh Liên-tổ 37 KV 7 P Hải Cảng Qnhơn Thư kg tìm thấy người nhận
9/4/2016 RK557734682VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Hằng-Tổ 35 KV 5 P Lê Hồng Phong QNhơn Thư kg tìm thấy người nhận
9/4/2016 RK557732531VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Văn Đình Sơn-Tổ 1 KV 3 P HẢi Cảng QNhơn Thư kg tìm thấy người nhận
9/4/2016 RK557734648VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trương Mỹ Trang-Tổ 50 KV 6 P Quang Trung Qnhơn Thư kg tìm thấy người nhận
9/4/2016 RK557566026VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Bích Truyền-Tổ 72 KV 8 P Quang Trung Qnhơn Thư kg tìm thấy người nhận
9/4/2016 RK557734705VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Ngô Quang Chính-Tổ 3 KV 1 P Quang Trung QNhơn Thư kg tìm thấy người nhận
9/4/2016 RK557734033VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Hạnh-438/1 Bạch Đằng QNhơn Thư kg tìm thấy người nhận
9/4/2016 RK557566030VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Hồng Diệp-327/15 Lê Hồng Phong QNhơn Thư kg có số nhà
9/4/2016 RK557733568VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Hồng Thu-tổ 52B KV 7 P Lê Hồng Phong QNhơn Thư kg tìm thấy người nhận
9/4/2016 RK557566065VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Kiều Quốc Tuấn Linh-07/2 Võ Mười QNhơn Thư kg có người nhận
9/4/2016 RK557731417VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Dương Ngọc Thiện-tổ 36 KV 6 P Nguyễn Văn Cừ QNhơn Thư đc thiếu
10/4/2016 RK557733554VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Giáp Thị Linh-09/1 Phan Bội Châu Qnhơn Thư Kg có đc này
10/4/2016 RK557732474VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Ngọc Long-16 Ngô MâyQnhơn Thư Kg có tên người nhận
10/4/2016 RK557731434VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Hoàng Quang-P Trần Phú Quy Nhơn BĐ Thư người nhận đi nơi khác
9/4/2016 RK557732593VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Văn Đông-KV 8 P Ngô mây QNhơn Thư Kg có tên người nhận
9/4/2016 RK557733545VN Bình Định Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN ĐInh Thị Thu Thảo-94 Lữ Gia P Ngô Mây QNhơn Thư kg tìm thấy đc
9/4/2016 RK557733130VN Quảng Trị Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lê Thị Việt Trinh-KP 2 P 4 Đông Hà QTrị Thư Kg có tên người nhận
9/4/2016 RK557733188VN Quảng Trị Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Ngô Tuấn Anh-KP 10 P 5 ĐÔng HÀ QTrị Thư Kg tìm thấy đc
9/4/2016 RK557733174VN Quảng Trị Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Hồng Liên-KP 10 P 5 ĐH QTrị Thư hỏi kg ai biết đc này
9/4/2016 RK557733157VN Quảng Trị Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Đoàn Kê Khang-KP 3 P 2 ĐH Qtrị Thư đc thiếu
9/4/2016 RK557733143VN Quảng Trị Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Thiị Hiệp-KP 7 P 2 ĐH QTrị Thư đc thiếu
9/4/2016 RK557733126VN Quảng Trị Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Hồ Xuân Cường-Đại Áng Đồng Lương ĐH QTrị Thư đc thiếu
9/4/2016 RK557733090VN Quảng Trị Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Huyền-KP 4 Đông Lễ ĐH QTrị Thư đc thiếu
9/4/2016 RK557733112VN Quảng Trị Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần Bá Lưa-Trung Chỉ Đông Lương ĐH QTrị Thư đc thiếu
9/4/2016 RK557566193VN Quảng Bình Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Bùi Thị Thắm Huệ-Tổ DP 3 Đức Ninh Nông Đhới QB Thư đc thiếu
9/4/2016 RK557567959VN Huế Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Thị Hồng-Thôn 8 Thủy Phương Hương Thủy Huế Thư Kg tìm thấy đc
9/4/2016 RK557732179VN Huế Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Phước Thành-46 K 56 Nguyễn Công Trứ Huế Thư Kg có tên người nhận
9/4/2016 RK557567830VN Huế Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn BÁ Sáu-Thôn 2 Thủy Dương Hương Thủy Huế Thư Kg tìm thấy đc
9/4/2016 RK557732430VN Hà Nội Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Phạm Lê Trường Sơn-số 9 nhà C tt dệt kim đông xuân HN Thư đc thiếu
9/4/2016 RK557732165VN HCM Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lê Thị Phương Khanh-Tổ 3 ấp bàu tre 2 tân an hội củ chi HCM Thư đc thiếu
9/4/2016 RK557734121VN HCM Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Bùi Văn Trưng-523/37 Tùng Thiện Vương p 12 q8 HCM Thư Kg có tên người nhận
9/4/2016 RK557734095VN HCM Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lê Bá Phương-434/9H Kha VẠn Cân TĐức HCM Thư đc thiếu
9/4/2016 RK557733642VN ĐỒng Tháp Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trần VĂn Trường-372 ấp 3 xã Tân Mỹ Thanh Bình Đồng Tháp Thư kg có người nhận
9/4/2016 RK557733302VN Bình Dương Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lê Trọng Dũng-KP Đông Chiêu Tân Đông Hiệp Dĩ An BDương Thư đc thiếu
9/4/2016 RK557565887VN Bình Dương Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Cao Sơn-Khu 5 tổ 53 Hiệp Thành TDM BDương Thư đc thiếu
9/4/2016 RK554453229VN Bình Dương Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Trương Văn Bình-4B/6 KP Bình Đường 2 P An Bình Dĩ An BDương Thư Kg có đc này
9/4/2016 RK554871287VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Đinh Lê Minh Huyền-Tổ 12 thôn nhị dinh 2 Điện phước Điện bàn QN Thư Kg có tên người nhận
9/4/2016 RL554871239VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Lê Thị Thiên Châu-KP 11 P An Mỹ tam kỳ Qnam Thư đc thiếu
9/4/2016 RL554871335VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Huỳnh Ngọc Tuấn-Tổ 15 Nhị Định 2 Điện Phước Điện Bàn Qnam Thư Kg có tên người nhận
9/4/2016 RL554868711VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Thái Thị Phương Hiếu-Thôn Thanh Quýt 5 Điện thắng Trung Điện Bàn QN Thư Kg có tên người nhận
9/4/2016 RL554868699VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Nguyễn Hữu Thi-Thah Quýt 4 Điện Thắng Trung Điện Bàn Qnam Thư Kg có tên người nhận
7/4/2016 RL554867305VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN Huỳnh Anh Phi-Thôn Hạ Thanh 1 Tam Thanh Tam Kỳ QNAm Thư kg tìm thấy người nhận
6/4/2016 RL554867013VN Quảng Nam Cty luật TNHH LDL-77 Tiểu la ĐN ĐInh Hiếu Lâm-Thôn 4 tam Phú Tam Kỳ Qnam Thư đc thiếu
6/

Các tin khác :

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cần tuyển một Phó Giám đốc Bưu điện Thành phố Đà Nẵng phụ trách lĩnh vực kinh doanh, những thông tin tuyển dụng cụ thể như sau: (28-07-2021)
BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐĂNG TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (17-02-2020)
Danh sách các điểm chi trả BHXH của Bưu điện Đà Nẵng (07-11-2019)
BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH (16-07-2019)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG PHÓ GIÁM ĐỐC BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (12-06-2019)
BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐĂNG TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (12-06-2019)
BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐĂNG TUYỂN NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG (21-12-2018)
Thông báo danh sách bưu gửi hết thời hạn lưu giữ (21-12-2018)
Bưu điện Đà Nẵng đăng tuyển nhân viên kinh doanh (02-11-2017)
Thông báo danh sách bưu gửi hết thời hạn lưu giữ tháng 10/2017 (24-10-2017)
BƯU ĐIỆN TP ĐÀ NẴNG ĐĂNG TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ HẠ TẦNG CNTT (17-10-2017)
Bưu điện Đà Nẵng mời người dân mua online đặc sản các vùng miền (31-08-2017)
Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành TT&TT: Tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng – Liệt sĩ ngành (28-08-2017)
Sở Tư pháp Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác về tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ lý lịch tư pháp (17-07-2017)
Bưu điện Đà Nẵng tuyển dụng các vị trí kinh doanh. (23-05-2017)
Thông báo danh sách bưu gửi hết thời hạn lưu giữ. (29-03-2017)
Bưu điện Đà Nẵng ra quân đầu Xuân: Mục tiêu phát triển Ngành đặt ra nhiều thách thức lớn (06-02-2017)
Bưu điện Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 28% năm 2017 (03-02-2017)
Đoàn Thanh niên Bưu điện Đà Nẵng hăng say hỗ trợ lưu thoát hàng trước Tết. (13-01-2017)
Bưu điện TP. Đà Nẵng triển khai kế hoạch năm 2017 (11-01-2017)