TIN TỨC - Bưu điện Đà Nẵng

Thông báo danh sách bưu gửi hết thời hạn lưu giữ

21-12-2018

Thực hiện thông tư Liên tịch số 18/2015/TTLT-BTTTT-BTC ngày 17/07/2015 của Bộ Thông tin Truyền thông và Luật Bưu chính ngày 17/06/2010 của Chính phủ ban hành, Bưu điện TP Đà Nẵng xin thông báo danh sách bưu gửi sau thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp nhận, không phát được cho người nhận và không hoàn trả được cho người gửi như bảng kèm theo.

 

Người gửi hoặc người nhận nếu chứng minh được là người có quyền sở hữu có thể đến bưu cục nhận gửi hoặc phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Bưu điện TP Đà Nẵng - số 271 đường Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng để nhận bưu gửi. Sau thời hạn 03 tháng nếu không có người nhận, Hội đồng xử lý Bưu gửi không có người nhận Bưu điện TP Đà Nẵng sẽ xử lý theo luật định.


Danh sách bưu gửi tại đây.

Các tin khác :

Bưu điện TP Đà Nẵng chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo (30-05-2014)
Trả lương hưu qua bưu điện đối mặt sự cạnh tranh (23-09-2013)
Bưu điện thành phố Đà Nẵng tập huấn nghiệp vụ Bưu chính - Công tác quản lý chất lượng năm 2013 (17-09-2013)
Bưu điện Việt Nam ra mắt Dịch vụ Chuyển tiền nhanh PayPost (10-09-2013)
Dịch vụ chuyển phát Hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2013 (06-09-2013)
Cạnh tranh trả lương hưu (06-09-2013)
Ngày đầu chi trả lương hưu qua bưu điện: Dân hài lòng (06-09-2013)
Bưu điện thành phố Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ Phòng chống lụt bão - giảm nhẹ thiên tai năm 2013 (05-08-2013)
Chi trả bảo hiểm xã hội qua hệ thống Bưu điện Đà Nẵng (05-08-2013)