Giới thiệu - Sự ra đời của hội tem Việt Nam

         Nhận thấy sự cần thiết thành lập một tổ chức để tập hợp những người chơi tem vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa vừa phục vụ đường lối tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, một số cán bộ ngành Ngoại giao, Bưu điện, Văn hóa… đã nhóm họp làm thủ tục xin phép thành lập Hội.

         Ngày 25-12-1960, Ban trù bị thành lập Hội có đơn và điều lệ trình Bộ Nội vụ.

         Ngày 30-12-1960, Bộ Nội vụ có quyết định số 401/NV cho phép thành lập Hội Những người chơi tem ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gọi tắt là Hội Tem Việt Nam và hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và Điều lệ của Hội đã được duyệt do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Tô Quang Đẩu ký.

 

Ông Vũ Quốc Uy (1920 - 1994)


          Điều lệ Hội Tem Việt Nam gồm 7 chương, 41 điều.

        Ông Vũ Quốc Uy, Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc Văn hóa với nước ngoài (Bộ Ngoại giao) làm Chủ tịch đầu tiên của Hội.

        Ông Lê Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Bưu chính - Phát hành Báo chí (Tổng cục Bưu điện) làm Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành.

        Ngày mới thành lập, chỉ tập hợp được vài chục người chơi tem ở Hà Nội, Hải Dương, Nam Định, Hải Phòng… và một số người làm việc trong ngành Ngoại giao, Bưu điện, Văn hóa Thông tin, thời kỳ này chưa có Hội Tem địa phương.

        Bằng những hoạt động kiện toàn tổ chức và tham dự một số triển lãm tem quốc tế, do vậy năm 1962, Hội Tem Việt Nam chính thức được kết nạp là Hội viên Hiệp Hội Tem Thế giới (FIP).

                                                                                                                                                                                Theo Tạp chí Tem