Giới thiệu - Giới thiệu về hội tem TP Đà Nẵng

HỘI TEM THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG
- Số 01 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Tel: (084).511.3817512
- Fax: (084).511.3817837

  Hội tem Đà Nẵng là tổ chức xã hội tự nguyện của những người ở Đà Nẵng cùng sở thích sưu tập tem bưu chính, nhằm tập hợp, đoàn kết cùng nhau phát triển mạnh mẽ hiệu quả những hoạt động sưu tập tem thành một thú chơi bổ ích, lành mạnh, nâng cao trình độ, kiến thức sưu tập tem, góp phần giáo dục lòng yêu nước, thúc đẩy hoạt động văn hoá xã của đất nước, phát triển quan hệ hiểu biết và hữu nghị giữa các dân tộc trong nước và trên thế giới.


    Tiền thân của Hội tem thành phố Đà Nẵng là Hội tem tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993. Do có sự chia tách về địa giới hành chính tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng nên Hội tem Việt Nam đã có quyết định số 314/HT ngày 26/09/1997 về việc giải thể và chấm dứt hoạt động của Hội tem tỉnh Quảng Nam- Đà Nẵng và thành lập Hội tem thành phố Đà Nẵng. Ngày 6 /9/1997 UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 3339/QĐ-UB cho phép Hội tem thành phố Đà Nẵng hoạt động, được sử dụng con dấu để giao dịch và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước. Hội tem Đà Nẵng là thành viên của Hội tem Việt nam. Hội chịu sự quản lý nhà nước về hội của Bộ Nội vụ tại Đà Nẵng, về lĩnh vực hội hoạt động của Bộ Bưu chính, Viễn thông, về tuyên truyền triển lãm tem bưu chính của Bộ Văn Hoá – thông tin và các Bộ Ngành có liên quan. Hội hoạt động theo đúng điều lệ của Hội do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành.


    Trong quá trình hoạt động, Hội Tem thành phố Đà Nẵng đã nhận được sự giúp đỡ của Hội tem Việt Nam, Bưu điện thành phố Đà Nẵng, Viễn thông Đà Nẵng, các công ty trực thuộc VNPT, các đơn vị Bưu điện trung ương đóng trên địa bàn thành phố tạo điều kiện giúp đỡ Hội tem trong việc tuyên truyền, quảng cáo các hoạt động của ngành bưu điện trong khu vực.


   Tổng số Hội viên của Hội Tem Đà Nẵng đến năm 2007 xấp xỉ 150 hội viên. Trong đó lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh chiểm tỉ lệ 75%.


Điều kiện để trở thành Hội viên Hội tem:


Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau sẽ được Ban chấp hành Hội tem duyệt xét kết nạp vào Hội:
- Đủ 16 tuổi trở lên.
- Tôn trọng pháp luật.
- Tán thành điều lệ Hội.
- Có hiểu biết về sưu tập tem.
- Tự nguyện viết đơn xin vào Hội.


Thể thức vào Hội, ra Hội tem:


- Có đủ điều kiện vào Hội. Khi vào Hội phải có đơn xin vào Hội, ghi rõ họ , tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi ở, địa chỉ liên hệ, thời gian bắt đầu sưu tập tem. - Thể thức ra Hội: Hội viên có đơn xin ra Hội hoặc vi phạm một trong các khoản sau:


+ Vi phạm pháp luật.


+ Vi phạm điều lệ Hội.


+ Làm mất thanh danh Hội.


+ Không đóng hội phí hành năm.


Việc xoá tên trong danh sách Hội viên do Ban chấp hành Hội xem xét và thảo luận quyết định.