TIN TỨC VỀ TEM

Tem Bưu chính Việt Nam với truyền thống ngành Bưu điện

Ngành Bưu điện Việt Nam được khai sinh vào ngày 15/8/1945, một ngày mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, đó là ngày Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp và Nghị quyết của Hội nghị ghi: "...phải lập Ban Giao thông chuyên môn và giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ... "

  Trên chặng đường 69 năm qua, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sự nghiệp Cách mạng của nhân dân, nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên trong Ngành đã và đang không ngừng phấn đấu, phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành "Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình".

  Trải qua 69 năm đồng hành cùng đất nước, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Bưu điện Việt Nam đã không ngừng chiến đấu, hy sinh, bền bỉ lao động sáng tạo, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, bảo đảm huyết mạch thông tin, góp phần quan trọng vào thắng lợi của hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc chống Pháp và chống Mỹ; tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân.

 10 chữ vàng truyền thống “Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình” thể hiện phương châm hành động và lời hứa danh dự của lớp lớp thế hệ người Bưu điện.

 Tem Bưu chính Việt Nam, một sản phẩm đặc thù của ngành Bưu điện, với nhiều vai trò, chức năng khác nhau, trong đó có vai trò như một ấn phẩm tuyên truyền hữu hiệu, có tác dụng lan tỏa lớn đã thể hiện những hình ảnh đặc thù về ngành Bưu điện qua những mốc thời gian kỷ niệm lớn của ngành.

 Cổng thông tin điện tử Bưu điện Việt Nam trân trọng giới thiệu những bộ tem Bưu chính đã phát hành kỷ niệm truyền thống ngành Bưu điện trong thời gian vừa qua.

 1. Bộ tem “Kỷ niệm 35 năm truyền thống ngành Bưu điện” (PH năm 1980), thể hiện hình ảnh: Bác Hồ đọc báo, Bác Hồ nói điện thoại, Kim Đồng đi liên lạc, Đài vệ tinh mặt đất Hoa sen.

2. Bộ tem “Kỷ niệm 40 năm truyền thống ngành Bưu điện” (PH năm 1986), thể hiện hình ảnh các hoạt động: Bưu chính – Điện chính – Chị Nguyễn Thị Nghĩa (giao thông viên) – Đài vệ tinh “Hoa sen II”.

3. Bộ tem “Kỷ niệm 45 năm truyền thống ngành Bưu điện” (PH năm 1990), thể hiện hình ảnh hai lĩnh vực: Bưu chính và Viễn thông.

4. Bộ tem “Kỷ niệm 55 năm truyền thống ngành Bưu điện” (PH năm 2000), Bộ tem đã khái quát hoá  truyền thống vẻ vang, cao đẹp của ngành Bưu điện qua hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, đúc kết trong mười chữ vàng: "Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình".

 "Nhanh chóng - Chính xác - An toàn - Tiện lợi - Văn minh" là mục đích lớn nhất của ngành Bưu Điện, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của mình để phục vụ nhân dân và các hoạt động xã hội.

 Sự trưởng thành của ngành Bưu Điện, thể hiện qua hình ảnh con người Bưu Điện mới, trẻ, khoẻ, giầu trí thức và sáng tạo, được kế thừa truyền thống nhiều thế hệ đi trước, kế thừa những thành tựu của Ngành đã đạt được trong những năm qua, sẽ là nguồn động lực đẩy nhanh tốc độ phát triển của Ngành, góp phần cùng đất nước hoàn thành sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá của đất nước.

5. Bộ tem “Kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Bưu điện”, Bộ tem được tổ chức phát hành đặc biệt vào ngày 15/8/2005 tại Bưu điện TP. Hà Nội.


Bộ tem đã khái quát hóa thể hiện bằng hình ảnh về chặng đường vẻ vang 60 năm của ngành Bưu điện Việt Nam.

Theo Vnpost.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Sri Lanka phát hành bộ tem Hồ Chí Minh
Tem 60 năm Điện Biên Phủ sẽ được phát hành tại Điện Biên vào 7/5
Phát hành bộ tem bưu chính “Ếch cây”
Tạp chí Tem: 20 năm hành trình đi lên
Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chiến thắng Điện Biên phủ trên tem Bưu chính Việt Nam
Bưu điện Việt Nam - C.H Pháp: Phát hành bộ tem chung chào mừng 40 năm ngoại giao hợp tác
Việt Nam đạt nhiều giải cao tại Triển lãm Tem Thế giới 2013
Lễ phát hành đặc biệt bộ tem "Tem phát hành chung Việt Nam - Singapore: Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao”
Triển lãm tem thế giới tại Ô-xtrây-li-a
Việt Nam được mời tham dự triển lãm tem thế giới ThaiLand 2013