HƯỚNG DẪN SƯU TẦM TEM

Sưu tập tem hiện đại


        Nhằm tạo cơ hội cho những người sưu tập tem, đặc biệt là giới trẻ, được tham gia trưng bày tại các cuộc triển lãm tem Quốc tế và Thế giới, thúc đẩy việc sưu tập tem, đưa ra một hướng phát triển mới đầy tính sáng tạo và cải cách, đồng thời tăng cường sức hấp dẫn của tem chơi hiện đại, phù hợp với những thay đổi trong lĩnh vực văn hóa, lich sử, phản ánh được tinh thần thời đại, gần đây FIP đã chấp nhận sưu tập hiện đại trong các triển lãm tem.

          Theo quy định của FIP: sưu tập tem hiện đại bao gồm những bộ tem và vật dụng bưu chính được phát hành trong vòng 15 năm tính đến thời điểm tổ chức triển lãm (có triển lãm quy định thời hạn là 10 năm). Như vậy, nó phù hợp với những tri thức mà giới trẻ đã và đang tiếp cận, phù hợp với món tiền có thể dành dụm để mua tem và với quỹ thời gian ít ỏi còn lại trong nhiệp sống sôi động, ham học hỏi, háo hức tìm tòi và bộn bề công việc thường ngày như hiện nay.

          FIP yêu cầu trong các triển lãm tem, sưu tập tem hiện đại là một loại mang tính thử nghiệm, do Ban tổ chức triển lãm sắp xếp. Do vậy, ban tổ chức triển lãm cần công bố rõ quy tắc đặc biệt về dạng sưu tập này. Mỗi lần triển lãm, Ban tổ chức phải bố trí ít nhất là 50 khung, nhiều nhất không quá 150 khung (mỗi khung có 16 trang tem) dành cho sưu tập hiện đại. Mỗi bộ trưng bày từ 3 đến 5 khung, tập trung tại một khu vực riêng (không trưng bày gần hoặc lẫn với các loại triển lãm dự thi khác).

          Phương thức trưng bày do người tham gia triển lãm tự do lựa chọn (phải lưu ý thuyết minh rõ trong phần lời tựa) như vậy có rất nhiều cách thức và chất liệu để thể hiện về chủ đề và nội dung liên quan. Có thể trưng bày theo thời gian, hoặc theo chuyên đề, hoặc các phương thức khác.

          Triển lãm sưu tập tem hiện đại không phân loại cấp bậc, người tham gia triển lãm cũng không hạn chế tuổi tác, có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc tập thể. Người tham gia cũng có thể là thành viên của FIP. Đơn xin tham gia phải thông qua trưng tập viên quốc gia (hoặc khu vực). Trưng tập viên thống kê, tập hợp đơn xin tham gia triển lãm cùng các loại biểu mẫu đề nghị khác, gửi về Ban tổ chức triển lãm để xem xét, quyết định. Nếu danh sách đăng ký tham gia quá nhiều, thì cần có sự ưu tiên, chiếu cố người tham gia lần đầu.

          Sưu tập tem hiện đại là loại hình trưng bày thử nghiệm chưa được xếp vào loại hình triển lãm dự thi. Tham gia triển lãm sưu tập tem hiện đại không phải trả bất kỳ loại phí nào. Nhưng các chi phí xây dựng bộ sưu tập để trưng bày, chi phí gửi bộ sưu tập đến triển lãm do người tham dự tự chịu. Chi phí gửi trả lại bộ sưu tập do Ban tổ chức triển lãm chịu.

          Về đánh giá bộ sưu tập tem hiện đại, hiện chưa có quy tắc chuyên môn riêng, có thể sử dụng phương pháp để khách tham quan tự do lựa chọn đánh giá và bình chấm, bao gồm hình thức bỏ phiếu hoặc cho điểm (tiến hành độc lập). Do vậy, Ban tổ chức triển lãm nên phát phiếu ngay tại nơi trưng bày vật phẩm triển lãm hoặc công bố quy tắc đặc biệt của kỳ triển lãm đó về đánh giá chấm điểm.

          Qua ý kiến bình chọn của người tham quan, Ban tổ chức chọn ra ba người được đánh giá cao nhất để phát chứng chỉ và đăng tên trong danh sách những người trúng thưởng. Người cao điểm nhất được trao cúp “Giải thưởng sưu tậm tem hiện đại”. Gần đây, việc đánh giá sưu tập tem hiện đại được giao cho một nhóm chuyên gia thực hiện.

          Mỗi người tham gia trưng bày đều được nhận Kỷ niệm chương của Ban tổ chức triển lãm.

          Ngày nay, sưu tập hiện đại đang có xu hướng phát triển trên thế giới.

   

 

CÁC BÀI HƯỚNG DẪN KHÁC

V. Một số thuật ngữ liên quan
Sưu tập bưu thiếp cực đại
Sưu tập tem một khung
Sưu tập mở
Sưu tập tem lịch sử Bưu chính
Sưu tập truyền thống
Hướng dẫn sưu tập tem chuyên đề
Phân loại sưu tập tem
IV. Hướng dẫn cách thức sưu tập tem - Những điều cần thiết trong sưu tập tem
Tem quý và hiếm
Tem giả - Tem ngụy tạo
Chất lượng của tem chơi
Phân loại tem Bưu chính
III. Sự hình thành sưu tập tem và tem Bưu chính trở thành tem chơi
II. Sự ra đời của tem Bưu chính Việt Nam
I. Lịch sử tem Bưu chính