HƯỚNG DẪN SƯU TẦM TEM

Phân loại tem Bưu chính


        Theo tiêu chuẩn Việt Nam về tem Bưu chính TCVN 6055:1995 tem Bưu chính Việt Nam được phân loại như sau:

1.Theo nội dung phát hành

-         Tem phổ thông (P).

-         Tem kỷ niệm (K).

-         Tem phụ thu (F).

-         Tem đặc biệt (ĐB).

2. Theo hình thức của tem Bưu chính

-         Tem in đè (Đ)

-         Tem có răng (*)         - Tem không răng (   )

-         Blốc (B)

-         Blốc có răng (B*)     - Blốc không răng (B   )

-         Khối tem (KT)

-         Khối tem có răng (KT*)

-         Khối tem không có răng (KL   )

-         Tem liên hoàn (L)

-         Tem liên hòa có răng (L*)

-         Tem liên hoàn không có răng (L   )

-         Tem kèm vi nhét (V)

-         Tem cuộn (CO)          - Sổ tem (ST)

3. Theo hiệu lực cước phí:

-         Tem sống: Tem chưa dóng dấu hoặc chưa sử dụng thanh toán cước phí Bưu chính (S)

-         Tem chết: Tem đã đóng dấu hoặc đã qua sử dụng (C).

-         Blốc sống: blốc chưa đóng dấu hoặc chưa sử dụng thanh toán cước phí Bưu chính (BS).

-         Blốc chết: Blốc đã đóng dấu hoặc đã qua sử dụng (BC).

CÁC BÀI HƯỚNG DẪN KHÁC

V. Một số thuật ngữ liên quan
Sưu tập bưu thiếp cực đại
Sưu tập tem một khung
Sưu tập mở
Sưu tập tem hiện đại
Sưu tập tem lịch sử Bưu chính
Sưu tập truyền thống
Hướng dẫn sưu tập tem chuyên đề
Phân loại sưu tập tem
IV. Hướng dẫn cách thức sưu tập tem - Những điều cần thiết trong sưu tập tem
Tem quý và hiếm
Tem giả - Tem ngụy tạo
Chất lượng của tem chơi
III. Sự hình thành sưu tập tem và tem Bưu chính trở thành tem chơi
II. Sự ra đời của tem Bưu chính Việt Nam
I. Lịch sử tem Bưu chính