Bộ sưu tập >> Bộ sưu tập tem đã đạt giải

Hồ Chí Minh - Con người và thời đại

Giới thiệu :

Bộ sưu tập bưu chính chuyên đề "Hồ Chí Minh - Con người và thời đại" tập hợp giới thiệu mẫu tem, thư, bloc, bì thư FDC và thực gửi cùng những bưu thiếp và dấu kỷ niệm thể hiện lòng biết ơn, kính yêu vô hạn của tác giả, nguyện ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

LIÊN HỆ TÁC GIẢ

Họ tên : Huỳnh Minh Sơn

Địa chỉ : Hội Tem Đà Nẵng

Điện thoại :

Email :

Xem thêm ảnh