Hình ảnh hoạt động

Triển lãm Tem Bưu chính quốc gia VIETSTAMPEX 2010