Hình ảnh hoạt động

Triển lãm Tem Bưu chính "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009