Hình ảnh hoạt động

Đại hội Đại biểu công đoàn Bưu điện thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012 - 2015